خرید ویلا در نوشهر و رویان

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن شهرکی رویان

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس هوشمند ساحلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس 400 متری استخر دار نوشهر

 • متــــراژ480 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا باغ 1000 متری در نوشهر

 • متــــراژ1007 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا208 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس در وازیوار

 • متــــراژ310 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید زمین شمال

 • متــــراژ1400 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ ساحلی داخل مجتمع

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا مدرن فول امکانات سنددار نوشهر

 • متــــراژ290 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ290 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس ساحلی

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتساحلی
3,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس ساحلی

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتساحلی
13,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نوشهر جنگلی

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس استخردار در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرک برند مبله نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتجنگلی
25,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

 • متــــراژ1200 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا1040 متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخردار نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
4,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخردار شهرکی نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
6,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ استخردار ساحلی نوشهر

 • متــــراژ1500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال شهرکی رویان

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا415 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال سنددار شهرکی

 • متــــراژ875 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال شهرکی نوشهر

 • متــــراژ440 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا نما مدرن استخردار مبله کامل در منطقه برند

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
25,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

 • متــــراژ۱۲۱۷ متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور