خرید ویلا در نور _ چمستان

خرید ویلا لاکچری و مدرن در چمستان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا تریبلکس استخر دار چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا استخر دار چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت استخر دار چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن در نعمت آباد

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ فول مبله شهرکی سنددار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا تریبلکس شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ۳۰۰ متری جنگلی در کچلده

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

تریبلکس استخر دار در منطقه جنگلی

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا لوکس شمال سنددار

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ۲۴۰ متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا۱۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خریدویلانوراستخردارشهرکی

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ340 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ60000000 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
260 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا در شمال اقساطی سنددار

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا لوکس تریبلکس اقساطی

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
4,900,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس با ویو ابدی سنددار

 • متــــراژ310 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / قیمت کل
تماس با مشاور