خرید ویلا در نور چمستان

خرید ویلا فلت ارزان در شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 3 خوابه نما مدرن در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فلت دو خوابه در منطقه‌ برند آپادانا

 • متــــراژ222 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی 3 خوابه در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخردار تریبلکس چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت استخر دار در چمستان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در کشپل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,250,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلاباغ چسبیده به جنگل سندرسمی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی در چمستان به نور

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در همصفا

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا استخردار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس مدرن

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال جنگلی نیم دوبلکس

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا در چمستان جنگلی

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیت
180,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / مابقی 8 ماهه
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ210 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
680,000,000 تومان /
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ210 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
680,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

 • متــــراژ160 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
165,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلاباغ جنگلی چمستان

 • متــــراژ120 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
100,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ140 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیت
95,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان نور

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور چمستان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
180,000,000 تومان /
تماس با مشاور