حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

420,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

بهداد

7 ماه پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

بهداد

7 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

7 ماه پیش