خرید ویلا در نور سعادت آباد

خرید کاخ ویلا مبله استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ470 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا 400 متری استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

باغ ویلا شمال شهرکی زیر قیمت در سعادت آباد

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شهرکی با روف ویو ابدی جنگل و کوه

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلافول فرنیش با اقساط بلند مدت

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نما رومی مبله سعادت آباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,850,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا سعادت آباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,770,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا استخردار شهرکی سعادت آباد

 • متــــراژ530 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ 600متری جنگلی در منطقه برند سعادت آباد

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا روستایی شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا تریبلکس در شمال

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا228 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید کاخ ویلا در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال تریبلکس استخردار با شاه نشین

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ مرکبات استخردار در شمال

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا کاخ نما سنگی با روف گاردن در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای مدرن در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا کاخ سوپر لوکس جنگلی در شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای دوبلکس جنگلی در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ530 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای دوبلکس لاکچری در منطقه جنگلی شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن 500متری استخردار

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای دوبلکس شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور سعادت آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور