حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا در شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش