خرید ویلا در نور جاده جنگلی

خرید ویلا لاکچری تریبلکس در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ شمال فول مبله سنددار

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ فول مبله سنددار

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ شمال دارای انواع درختان مرکبات

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ فول مبله شهرکی سنددار

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار مبله

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ استخردار مبله کامل

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ چسبیده به جنگل سندرسمی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ 320متری شهرکی سنددار

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس فول مبله استخردار شهرکی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرجوربند
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس نما مدرن با چشم انداز زیبا

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس زیر قیمت حیاط سازی شده

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال زیر قیمت سندار شهرکی

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال استخردار

 • متــــراژ650 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال سند دار جنگلی دشت نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ مدرن قطعه 1 جنگل اکازیون به قیمت

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نور

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ۱۷۰ متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن نزدیک دریا

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ سوپر لوکس مرکبات

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ225 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
580,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور