مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 175

ویلا

بهداد

11 ماه پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 175

ویلا

11 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت
1254 1 - فروش ویلا چمستان جنگلی
100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

1 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

1 سال پیش

230,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

1 سال پیش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

بهداد

1 سال پیش

150,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

1 سال پیش