مقایسه املاک

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

1 سال پیش

350,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 سال پیش

450,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 سال پیش

200,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش