خرید ویلا در نعمت اباد

ویلا شمال فلت با اقساط بلند مدت

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال مبله شهرکی قطعه 1 جنگل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش فوری ویلا نوساز در شهرک جنگلی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش فوری ویلا طرح دوبلکس شهرکی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
70,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ استخردار در منطقه جنگلی به قیمت

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس جنگلی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا ارزان شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا چمستان ارزان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی ارزان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان در مازندران

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا پیلوت شهرکی در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای شمال شیک و سرسبز

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای شمال تریبلکس استخردار در نعمت اباد

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا289 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا کاخ مبله ویو جنگل در شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای شمال فلت جنگلی در نعمت اباد

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا کاخ استخردار جنگلی

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس استخردار در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای دوبلکس جنگلی شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار مبله کامل

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
350 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای فلت جنگلی در شهرک برند

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ سرسبز گل کاری شده

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنعمت اباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور