حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان کوهستانی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور نعمت اباد

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش