خرید ویلا در نزدیک دریاچه الیمالات

خرید ویلا دوبلکس مبله در الیمالات

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نما مدرن هوشمند الیمالات

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا باغ 400 متری در شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن 350 متری استخردار با روف ویو جنگل

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

پیلوت نما سنگ در منطقه الیمالات

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ سند دار زیر قیمت 2 کیلومتری دریا

 • متــــراژ1300 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ مدرن جنگلی 2 کیلومتری دریا

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا ارزان درنور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاشهرکی استخردار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ مدرن شهرکی با روف و ویو جنگل و کوه

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال شهرکی درمنطقه نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال همکف مدرن استخردار

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا۱۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نما مدرن در شهرک برند نزدیک دریا

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نور به چمستان

 • متــــراژ570 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال دوبلکس نماسنگ

 • متــــراژ۴۱۰ متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس شهرکی در نور

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال نیم پیلوت جنگلی در نور

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا ارزان شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن در منطقه جنگلی در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خریدویلاارزان در منطقه جنگلی نور

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا در شمال جنگلی دوبلکس

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
430,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور