خرید ویلا در محمودآباد

فروش ویلا در شهرک 8 واحدی سند دار جاده دریا

 • متــــراژ۱۳۰ متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا۷۵ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین 800 متری داخل بافت مسکونی محمود آباد

 • متــــراژ۸۰۰ متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا مهندسی ساز هوشمند

 • متــــراژ۷۵۰ متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای 200 متری شخصی ساز اقساطی

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا سند دار 200 متری در شمال

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت دلباز و خواستنی در شمال

 • متــــراژ140 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا۸۰ متر
 • موقعیتساحلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا دوبلکس استخر دار با طراحی عالی

 • متــــراژ390 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال 300 متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس 350 متری شهرکی ساحلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت 300 متری ساحلی فول فرنیش

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتساحلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا استخر دار نما انگلیسی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویژه ویلا باغ ویو جنگل با سند تگ برگ

 • متــــراژ230 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی 200 متری نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 150 متری

 • متــــراژ150 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا95 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 280 متری در نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,250,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 3 خوابه 250 متری در شمال

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 400 متری در محمودآباد

 • متــــراژ402 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا253 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 280 متری در محمود آباد

 • متــــراژ۲۸۰ متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 300 متری در محمودآباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ محمودآباد

 • متــــراژ235 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید آپارتمان 120 متری ویو دریا محمودآباد

 • متــــراژ0 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتساحلی
2,200,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس شهرکی فول فرنیش محمودآباد

 • متــــراژ400 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نقلی شهرک ساحلی محمود آباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور