خرید ویلا در سیسنگان نوشهر

فروش ویلای مدرن 1000 متری دریابیشه

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا مدرن هوشمند استخر دار سیسنگان

 • متــــراژ677 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس هوشمند استخر دار منطقه نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
12,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا 600 متری دامنه جنگل منطقه سیسنگان

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا مبله در سیسنگان

 • متــــراژ460 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا مدرن هوشمند نوشهر

 • متــــراژ312 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا هوشمند پلاک اول ساحل

 • متــــراژ1150 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتساحلی
25,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا لاکچری در سیسنگان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فول فرنیش منطقه سیسنگان

 • متــــراژ420 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا520 متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ240 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس در سیسنگان شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۲۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در سیسنگان

 • متــــراژ۲۴۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

 • متــــراژ۳۷۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن جنگلی سیسنگان

 • متــــراژ۷۲۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۶۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا 800 متری نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در سیسنگان

 • متــــراژ۴۴۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۳۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا مدرن محدوده نوشهر

 • متــــراژ470 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال استخردار پای کوه

 • متــــراژ450 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال مدرن مبله کامل منطقه برند سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا ساحلی 700 متری نوشهر

 • متــــراژ680 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت جنگلی در نوشهر ۱۱۴۰ متری

 • متــــراژ۱۱۴۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی در نوشهر

 • متــــراژ۵۵۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس شهرکی سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور