خرید ویلا در سیاهرود

فروش ویلا مدرن در سیاهرود

 • متــــراژ360 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
12,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا کلاسیک سیاهرود

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید زمین فروشی رویان

 • متــــراژ1200 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
0 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
3,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ460 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ550 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نما مدرن دوبلکس استخردار

 • متــــراژ430 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ237 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا225 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین رویان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ310 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نما مدرن استخردار فول فرنیش رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس مدرن جنگلی

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین رویان،شهرکی

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ248 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا238 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال شهرکی درمنطقه ساحلی

 • متــــراژ330 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتساحلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید و فروش ویلای لاکچری شمال ایران استخر سونا جکوزی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتساحلی
32,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید و فروش ویلا در منطقه شمال ایران

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس شهرکی سیاهرود

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور