خرید ویلا در ر ویان

خرید ویلا دوبلکس منطقه برند در رویان

 • متــــراژ210 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
4,800,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن پلاک یک جنگل رویان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرآب پری
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
23,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا استخر دار 5 خوابه رویان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ويلا نما کلاسیک استخر دار رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن 5 خوابه در رویان

 • متــــراژ370 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 4 خوابه در رویان

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس 260 متری سنددار جنگلی

 • متــــراژ260 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس 480 متری سنددار جنگلی

 • متــــراژ352 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیتجنگلی
4,250 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس مدرن 480 مترس سنددار

 • متــــراژ352 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس 500 متری استخردار شهرکی

 • متــــراژ420 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا جنگلي شهركي در محدوده رویان

 • متــــراژ325 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا440 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا درشمال رویان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا شهركي در منطقه رویان

 • متــــراژ225 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
2,850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ290 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید زمین رویان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس شهركي در منطقه رویان

 • متــــراژ310 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتشهری
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس ۳۸۰ متری استخردار

 • متــــراژ۳۸۰ متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس سنددار جنگلی

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نما مدرن سنددار

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلادوبلکس قیمت مناسب رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلادوبلکس سنددار شهرکی رویان

 • متــــراژ380 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ساحلی در شمال

 • متــــراژ۳۱۵ متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور