املاک موسوی

خرید ویلا در رویان

فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ390 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتشهری
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس نما مدرن رویان

 • متــــراژ280 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتشهری
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار رویان

 • متــــراژ550 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتشهری
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ430 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتشهری
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ337 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
760,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ240 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتشهری
1,000,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در رویان

 • متــــراژ390 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس جنگلی رویان

 • متــــراژ230 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت