املاک موسوی

خرید ویلا در رویان

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا دوبلکس شهرکی رویان

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ310 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال جنگلی کلاسیک

 • متــــراژ1040 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا داخل مجتمع جنگلی رویان

 • متــــراژ500 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس استخردار رویان

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال دوبلکس شهرکی و جنگلی رویان

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ410 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا مدرن و استخردار شمال پلاک 1 آب

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید و فروش ویلا شمال ایران منطقه برند کشور

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتساحلی
3,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال جنگلی استخردار

 • متــــراژ506 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت