حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا وازیوار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

3 روز پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
980,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا فروشی در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

3 روز پیش

980,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

رویان دوبلکس ۵۴۰ متری

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا حومه رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۱۲۰۰ متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند وازیوار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 360

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 360

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا لوکس با متریال خاص رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

3,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
106,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

106,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
470,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

استخردار رویان شهرکی فول فرنیش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

470,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش