خرید ویلا در رویان ونوش

خرید ویلا جنگلی دوبلکس ونوش

 • متــــراژ۵۵۰ متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای شهرکی دوبلکس رویان

 • متــــراژ275 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن شهرکی ونوش

 • متــــراژ405 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مبله جنگلی ونوش

 • متــــراژ210 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا لاکچری شهرکی در ونوش

 • متــــراژ500 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن لوکس در ونوش شمال

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا دوبلکس در شمال. ونوش

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا جنگلی در رویان

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش فوری ویلا جنگلی اکازیون

 • متــــراژ130 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا باغ شهرکی جنگلی سند دار

 • متــــراژ850 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال مدرن در ونوش

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ370 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
860,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خریدویلادرشمال شهرکی

 • متــــراژ310 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار در ونوش

 • متــــراژ290 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای رویایی رویان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا520 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ۳۷۰ متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

قیمت ویلا شمال

 • متــــراژ312 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ270 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا شمال استخردار

 • متــــراژ320 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ224 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای شمال تریبلکس جنگلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای شمال مدرن

 • متــــراژ280 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن استخردار جنگلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلادوبلکس شهرکی و جنگلی در شمال رویان

 • متــــراژ320 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور