خرید ویلا در جاده نور

خرید ویلا جنگلی دوبلکس نور

 • متــــراژ۳۷۰ متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت جنگلی نور

 • متــــراژ800 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا دوبلکس فول فرنیش جنگلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شهرکی زیر قیمت

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلامدرن نما شیشه درمنطقه نور

 • متــــراژ370 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا پیلوت با سند و جواز

 • متــــراژ200 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
40,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باع ۵۵۰متری با درختان میوه

 • متــــراژ550 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ160 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور
فروش فوری

زمین روستایی

 • متــــراژ260 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا ارزان شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ250 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ220 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ110 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ475 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ420 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا لوکس در شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا فلت شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا سنددار

 • متــــراژ۲۶۵ متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا ساحلی تا 300 میلیون

 • متــــراژ۳۲۵ متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا۳۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ270 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال در منطقه برند نزدیک دریا

 • متــــراژ200 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس مدرن ویو ابدی در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرجاده نور
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور