املاک موسوی

خرید ویلا در جاده جنگلی چمستان

فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
680,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
640,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
580,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا جنگلی در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
265,000,000 تومان /

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ170 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
270,000,000 تومان /