خرید ویلا در جاده جنگلی چمستان

باغ ویلا 500 متری پلاک ۱ جنگل

 • متــــراژ500 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا استخردار در منطقه برند

 • متــــراژ۳۲۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۴۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس جاده کلوده

 • متــــراژ250 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت 3 خوابه در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا کلاسیک مبله نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخر دار لوکس نزدیک دریاچه

 • متــــراژ450 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار به قیمت

 • متــــراژ230 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا طرح دوبلکس در منطقه نعمت آباد

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس 280 متری

 • متــــراژ280 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فلت منطقه جنگلی چمستان

 • متــــراژ220 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا275 متر
 • موقعیتجنگلی
1,170,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

باغ ویلا شیک شمال

 • متــــراژ700 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
7,350,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا لاکچری در مازندران

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۵۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال سنددار

 • متــــراژ240 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای فلت در شمال

 • متــــراژ210 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا جنگلی در شمال

 • متــــراژ۴۴۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ240 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا جنگلی در نور منطقه چمستان

 • متــــراژ310 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس با ویوی دلباز و جنگلی

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۳۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا دوبلکس شمال اوکازیون

 • متــــراژ380 متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت ارزان زیر قیمت در شهرک

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۹۵ متر
 • موقعیتجنگلی
100,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور