مقایسه املاک

خواب: 5متر مربع: 590

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

8,000,000,000تومان

خواب: 5متر مربع: 590

ویلا

1 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

1,100,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

1 سال پیش