خرید ویلا در بین رویان و نوشهر

خرید ويلا جنگلی در ونوش 280 متری

 • متــــراژ۲۸۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخر دار سیاهرود

 • متــــراژ400 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن استخر دار فول فرنیش

 • متــــراژ1060 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت شهرکی 3 خوابه

 • متــــراژ300 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

450 متر زمین پلاک یک جنگل با چشم انداز دریا

 • متــــراژ450 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلای ساحلی 4 خوابه در شمال

 • متــــراژ900 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا 800 متری استخر دار سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ 650 متری در شمال

 • متــــراژ650 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ 700 متری در سیسنگان

 • متــــراژ700 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ ارزان در رویان

 • متــــراژ257 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی در ونوش

 • متــــراژ220 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا لاکچری و مدرن در نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
تماس با مشاور

ویلا باغ تریبلکس در شهرک هکتاری

 • متــــراژ800 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
تماس با مشاور

ویلا باغ 3 خوابه در نجارده

 • متــــراژ900 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا نما مدرن جنگلی

 • متــــراژ605 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مجتمع جنگلی در منطقه ونوش

 • متــــراژ230 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا مدرن و لوکس در شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس 3 خوابه در شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فول فرنیش استخردار نوشهر

 • متــــراژ677 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس استخردار مدرن و مجهز

 • متــــراژ300 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
3,750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال استخردار با ویو جنگل و دریا

 • متــــراژ800 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا208 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ فول فرنیش نزدیک جنگل و دریا

 • متــــراژ580 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن استخردار در شمال رویان به نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن استخردار در رویان شمال

 • متــــراژ370 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور