خرید ویلا در بهدشت _چمستان

خرید ویلا سند دار شهرکی بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا استخر دار منطقه بهدشت

 • متــــراژ300 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا نما سنگ در منطقه بهدشت

 • متــــراژ200 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخر دار در بهدشت

 • متــــراژ230 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا لاکچری در منطقه چمستان

 • متــــراژ600 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان در بهدشت

 • متــــراژ180 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا70 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال استخر دار

 • متــــراژ200 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

دوبلکس استخردار جنگلی در منطقه بهدشت

 • متــــراژ330 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت نوساز در بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

کاخ ویلا 4 خوابه در بهدشت

 • متــــراژ300 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان در آپادانا

 • متــــراژ300 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان در منطقه بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,450,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

نیم پیلوت جنگلی شهرکی بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس در بهدشت

 • متــــراژ220 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا115 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا 300 متری واقع در منطقه بهدشت

 • متــــراژ300 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس در بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس نما مدرن شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن شهرکی در بهدشت

 • متــــراژ300 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن 3 خوابه در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن 3 خوابه در بهدشت

 • متــــراژ260 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ شهرکی بهدشت

 • متــــراژ320 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,450,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس در بهدشت

 • متــــراژ350 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن بهدشت

 • متــــراژ400 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فلت شهرکی در بهدشت

 • متــــراژ220 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور