مقایسه املاک

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

3 هفته پیش

500,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

3 هفته پیش

400,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید ویلا در شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

3 هفته پیش

510,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید ویلا در شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

3 هفته پیش

600,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20190823 115641 385x258 - خرید ویلا نور

خرید ویلا نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل
IMG 20190820 135116 385x258 - خرید ویلا نور

خرید ویلا نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

ارغوان

4 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20190819 163656 385x258 - خرید ویلا نور

خرید ویلا نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل
IMG 20190817 164427 385x258 - خرید ویلا نور

خرید ویلا نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

ارغوان

4 هفته پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

4 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل
IMG 20190816 183940 385x258 - خرید ویلا نور

خرید ویلا نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

ارغوان

4 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

4 هفته پیش