حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/200000000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

saharsharifi

2 هفته پیش

200,000,000تومان/200000000

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
290,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آیناز گلزار

1 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
385,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور زیر قیمت

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

385,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش