حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان در چمستان

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ابراهیمی

3 روز پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

قربانلو

2 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

قربانلو

2 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا مدرن 120 متر

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 105

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 105

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

Mohammadreza

3 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا مدرن ارزان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

1,200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا اقساطی ارزان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

ابراهیمی

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/200000000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

سحر شریفی

3 ماه پیش

200,000,000تومان/200000000

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آیناز گلزار

3 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
290,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آیناز گلزار

3 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

6 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

6 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

6 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
385,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور زیر قیمت

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

385,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش