مقایسه املاک

500,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

ویلا شمال

انارور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

500,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

500,000,000تومان/نصف این مبلغ نقد مابقی اقساط یا معاوضه

خرید ویلا شمال

انارور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

مهندس باقری

1 سال پیش

500,000,000تومان/نصف این مبلغ نقد مابقی اقساط یا معاوضه

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

600,000,000تومان/نصف این مبلغ پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی در شمال

سنگسرا، انارور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

600,000,000تومان/نصف این مبلغ پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 160

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش