حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

امیر آباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

ارغوان

2 ماه پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

امیر آباد، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

ارغوان

2 ماه پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش