خرید ویلا در امیر آباد

فروش فوق العاده ویلا تریبلکس امیرآباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس 300 متری امیرآباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت امیرآباد

 • متــــراژ385 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن امیرآباد

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا۲۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا لاکچری استخر دار محدوده امیرآباد

 • متــــراژ500 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت جنگلی منطقه نور

 • متــــراژ600 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن استخر دار محدوده جنگلی نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس شهرکی امیر آباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس هوشمند امیرآباد

 • متــــراژ400 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس مدرن استخر دار امیرآباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فول فرنیش امیرآباد

 • متــــراژ۲۹۰ متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ مدرن 800 متری نزدیک دریاچه

 • متــــراژ800 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن 400 متری استخر دار

 • متــــراژ400 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا مدرن استخر دار امیرآباد

 • متــــراژ450 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا هوشمند منطقه جنگلی

 • متــــراژ290 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نما رومی استخر دار امیرآباد

 • متــــراژ270 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن و لوکس در امیرآباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن استخر دار فول فرنیش امیرآباد

 • متــــراژ380 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا 3 خوابه در امیرآباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مبله امیرآباد

 • متــــراژ500 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی 3 خوابه امیرآباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا کاخ در منطقه برند امیرآباد

 • متــــراژ530 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا 3 خوابه در امیرآباد

 • متــــراژ550 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا کلاسیک مبله در امیرآباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا185 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور