خرید ویلا در آهودشت

خرید زمین ارزان در آهودشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتشهری
600,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت سند دار شهرکی آهودشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید قطعه زمین 211 متری در آهودشت

 • متــــراژ211 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان و نقلی در آهودشت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

فروش ویلا ارزان در آهودشت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس آهودشت

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلای دوبلکس استخر دار چمستان

 • متــــراژ420 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان در منطقه چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در منطقه آهودشت

 • متــــراژ160 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت 3 خوابه در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت نما رومی شهرکی در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,250,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 3 خوابه در آهودشت

 • متــــراژ310 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا کلاسیک فلت در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا در آهودشت

 • متــــراژ245 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی در آهودشت

 • متــــراژ170 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا شهركی در آهودشت

 • متــــراژ180 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
400 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در آهودشت

 • متــــراژ220 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا در آهودشت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ180 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ440 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا60 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور