خرید ویلا در آمل _ نور

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ نور

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ويلا جنگلی 320 متری نور

 • متــــراژ۳۲۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا لاکچری و مدرن نور

 • متــــراژ430 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ويلا نما مدرن 400 متری استخر دار

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس 3 خوابه آپادانا

 • متــــراژ280 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

باغ ویلا شهرکی در شهر نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ10000 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتجنگلی
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ850 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت پلاک یک جنگل

 • متــــراژ230 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا نور

 • متــــراژ660 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ شمال فول مبله سنددار

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

نیم پیلوت شهرکی در نور

 • متــــراژ240 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ320 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا175 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار ویو عالی سندار

 • متــــراژ380 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال تریبلکس چسبیده به جنگل ویو ابدی

 • متــــراژ450 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس استخردار شهرکی سنددار

 • متــــراژ450 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلاباغ فول مبله عالی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۲۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در دشت نور

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۴۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ مدرن در شمال نور به آمل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور