خرید ویلا در آمل به چمستان

خرید ویلا کلاسیک فول مبله سعادت آباد

 • متــــراژ500 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت شهرکی چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا70 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلاباغ استخردار در سعادت آباد

 • متــــراژ500 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا390 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا شهرکی مبله در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا باغ در چمستان

 • متــــراژ650 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فلت ارزان در چمستان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ويلا 3 خوابه در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای شهرکی در چمستان

 • متــــراژ600 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا شمال پیلوت در آپادانا

 • متــــراژ350 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
920,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید کاخ ویلا جنگلی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا جنگلی امیرآباد

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا کاخ شمال با آبشار

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا۲۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال سعادت آباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلت 300 متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس 230 متری

 • متــــراژ230 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا345 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا 240 متری مدرن شیک

 • متــــراژ240 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال فوق شیک نما رومی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال لوکس

 • متــــراژ250 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا 230 متری مبله

 • متــــراژ230 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس 400 متری مبله

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا همکف 140 متری

 • متــــراژ140 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال جنگلی شهرکی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا365 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال جنگلی

 • متــــراژ420 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور