حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لوکس شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش خانه ویلایی شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا دوبلکس ۵۵۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۶۰۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

190,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
260,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

260,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا اقساطی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

280,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی لوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا اکازیون رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی مبله ساحلی اقساطی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ ۱۳۰۰ متری با ساحل اختصاصی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
توافقی
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 1100

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

توافقی

تخت: 6متر مربع: 1100

ویلا

3 هفته پیش