حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
7,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
470,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

2,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

کاخ ویلا سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 320

ویلا

آرش احمدیان

4 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 320

ویلا

4 ماه پیش