حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
66,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

7 ساعت پیش

66,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

8 ساعت پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

8 ساعت پیش

50,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

سیما شکیبا

10 ساعت پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

10 ساعت پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا خانه دریا

بابلسر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

10 ساعت پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

10 ساعت پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

10 ساعت پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

10 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

10 ساعت پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

10 ساعت پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

فرزین فلاح

10 ساعت پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

10 ساعت پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

10 ساعت پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

10 ساعت پیش

خرید و فروش
32,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

13 ساعت پیش

32,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

13 ساعت پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

مهتاب کثیری

1 روز پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

1 روز پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
113,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

113,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
12,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شمال لوکس

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

12,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

4 روز پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

4 روز پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش