حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

مازندران و خانه آرامگاه پدر شعر فارسی

مازندران و خانه آرامگاه پدر شعر فارسی

خانه‌ام ابري است                    يکسره روي زمين ابري ست با آن. از فراز گردنه خرد و خراب و مست                                      باد مي‌پيچد…                                                                                        نیما یوشیج خانه‌ای ابری؟! نیما از کدام خانه حرف می‌زند؟ یکسره روی زمین ابری ست با آن… خانه‌ای در ابرها حکایت خانه نیما در یوش است؛ یوش مه‌آلود از توابع بخش بلده […]