اجاره روزانه

Gorgeous villa bay view

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
تماس با مشاور

luxury home ocean view

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
تماس با مشاور

Gorgeous villa

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
25,000 تومان / mo
تماس با مشاور

Contemporary apartment

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
16,000 تومان / mo
تماس با مشاور

Relaxing apartment bay view

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
2,800 تومان / mo
تماس با مشاور

Modern apartment

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
1,790 تومان / mo
تماس با مشاور

Family home for sale

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
تماس با مشاور

Luxury apartment with pool

 • متــــراژ1200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
5,600 تومان / mo
تماس با مشاور