حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا در رویان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

1 روز پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

کوزه گر

1 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
370,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

370,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
440,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان مستقل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

440,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
760,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

کوزه گر

1 روز پیش

760,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

1 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
420,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

گلزاده

1 روز پیش

420,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 115

ویلا

Mina

1 روز پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 115

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
270,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

1 روز پیش

270,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

کوزه گر

1 روز پیش

1,350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
340,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

1 روز پیش

340,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 165

کلنگی

ارغوان

1 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

کلنگی

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش