حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور مستقل ساز

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

1 هفته پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر شهرکی

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

Mina

2 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

saharsharifi

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

2 هفته پیش

270,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

Mina

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر شهرکی حومه

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

2 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

درسا

2 هفته پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/پیش پزداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

درسا

2 هفته پیش

700,000,000تومان/پیش پزداخت

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 390

ویلا

درسا

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 390

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

parnian

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان فول مبله

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
۳۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان شهرکی

ویلا

Mina

3 هفته پیش

۳۰۰۰۰۰۰۰۰

3 هفته پیش