حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

Mobina

1 روز پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

1 روز پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال سعادت آبادچمستان

چمستان-سعادت آباد

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

600,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان ارزان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

قاضی

1 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mobina

1 روز پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mobina

1 روز پیش

420,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلادر شمال

مازندران،نور

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

naseri

1 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

بهداد

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

گلزاده

1 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در چمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

1 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا جنگلی فروش فوری

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

javaheri

1 روز پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ملک جنگلی با موقعیت عالی

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

javaheri

1 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا دوبلکس فروش فوری

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

javaheri

1 روز پیش

280,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا جنگلی با قیمت عالی

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

javaheri

1 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان

متر مربع: 100

ویلا

javaheri

1 روز پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 100

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلااستخردار چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال آپاداناشهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

shamloo

2 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

shamloo

2 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا فلت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

shamloo

2 روز پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان

استان تهران، خیابان ویلا دشت، ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

shamloo

2 روز پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

2 روز پیش