حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

7 ساعت پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,950,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

7 ساعت پیش

1,950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

7 ساعت پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

7 ساعت پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ارغوان

7 ساعت پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ارغوان

7 ساعت پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

7 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 110

ویلا

شریعتی

7 ساعت پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 110

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

کوزه گر

8 ساعت پیش

1,350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

8 ساعت پیش

570,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 145

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 145

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

8 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 100

ویلا

شریعتی

8 ساعت پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 100

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چلندر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

19 ساعت پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

قربانلو

19 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش