حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

17 ساعت پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

17 ساعت پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

قاضی

17 ساعت پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا جنگلی با قیمت عالی

متر مربع: 160

ویلا

javaheri

17 ساعت پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 160

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

javaheri

24 ساعت پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

24 ساعت پیش

680,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

شریعتی

24 ساعت پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

بهداد

24 ساعت پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

24 ساعت پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

24 ساعت پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان سنددار

متر مربع: 200

ویلا

parnian

24 ساعت پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا جنگلی 600 متری

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

javaheri

24 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا همکف چمستان

تخت: 2متر مربع: 70

ویلا

درسا

1 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 70

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا باغ نمارومی سعادت آباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نعمت آباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

1 روز پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان-ایزدشهر

چمستان،-جاده جنگلی ایزدشهر

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا در شمال

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

javadtavakoli

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان جنگلی

بهدشت چمستان

متر مربع: 160

ویلا

servati2018

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان/پرداخت با اقساط
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نور

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

javadtavakoli

1 روز پیش

1,000,000,000تومان/پرداخت با اقساط

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 روز پیش