حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهرساحلی

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

درسا

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

برومند

1 هفته پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

560,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
840,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

840,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
520,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

1 هفته پیش

520,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

برومند

1 هفته پیش

260,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

1 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس چمستان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

Mina

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

درسا

1 هفته پیش

90,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهرساحلی

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

درسا

1 هفته پیش

360,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
230,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

1 هفته پیش

230,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

1 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان تریبلکس

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

Mina

1 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 هفته پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش