مقایسه املاک

200,000,000تومان/پیش پرداخت
20190618 100717 385x258 - فروش ویلا شمال

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

ارغوان

8 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

8 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت
20190630 232607 385x258 - خرید ویلا در نور

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

8 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

8 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت
20190630 232845 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

8 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت
20190630 232906 385x258 - خرید ویلا جنگلی شمال

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

8 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

8 ماه پیش

280,000,000تومان/پیش پرداخت
20190630 232941 385x258 - خرید ویلا نور

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

8 ماه پیش

280,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

8 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت
20190630 233012 385x258 - خرید ویلا در شمال

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

8 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ماه پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت
20190630 233100 385x258 - خرید ویلا چمستان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

ارغوان

8 ماه پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

8 ماه پیش

300,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

8 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

8 ماه پیش