خرید ویلا در متل قو

فروش اقساطی

فروش ویلا متل قو

 • متــــراژ400 متر
 • شهرمتل قو
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
24,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا در شمس آباد متل قو

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرمتل قو
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
23,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش کاخ ویلا در شمال 700 متری

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرمتل قو
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید زمین شهرکی قیمت مناسب در متل قو

 • متــــراژ201 متر
 • شهرمتل قو
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
2,814,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش فوق العاده در شهر لوکس و رویایی امیردشت

 • متــــراژ1260 متر
 • شهرمتل قو
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
50,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید عمارتی لوکس در امیردشت

 • متــــراژ1280 متر
 • شهرمتل قو
 • زیر بنـــا850 متر
 • موقعیتجنگلی
100,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید و فروش ویلا در منطقه شمال ایران

 • متــــراژ360 متر
 • شهرمتل قو
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرعباس آباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتکوهستانی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور