خرید ویلا در گنجایب

خرید ویلا دوبلکس نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس منطقه جنگلی نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا فلت منطقه جنگلی نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ300 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نزدیک دریا در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی شمال در شمال استخردار کلاسیک

 • متــــراژ240 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا در نور

 • متــــراژ700 متر
 • شهرگنجایب
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور