حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان

استان مازندران، کردآباد، جاده نور - چمستان، ایران

متر مربع: 170

ویلا

ساغر بهار

6 ماه پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 170

ویلا

6 ماه پیش