حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

استان مازندران، کردآباد، جاده نور - چمستان، ایران

متر مربع: 170

ویلا

ساغر بهار

8 ماه پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 170

ویلا

8 ماه پیش