خرید ویلا در چمستان کلوده

خرید ویلا سنددار جنگلی در کلوده

 • متــــراژ۵۱۰ متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در کلوده جنگلی

 • متــــراژ۳۶۰ متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ شمال جنگلی در جاده کلوده

 • متــــراژ۵۲۰۰ متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا۶۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ800 متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا استخردار سنددار

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان کلوده
 • زیر بنـــا612 متر
 • موقعیت
450,000,000 تومان /
تماس با مشاور