حدود قیمت: از به

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور ورازده

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

110,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

8 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

8 ماه پیش