خرید ویلا در چمستان خطیب کلا

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ235 متر
 • شهرچمستان خطیب کلا
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان خطیب کلا
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ271 متر
 • شهرچمستان خطیب کلا
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

قیمت ویلا استخردار

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان خطیب کلا
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا نما مدرن چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان خطیب کلا
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور

فروش ویلا مجلل چمستان

 • متــــراژ150 متر
 • شهرچمستان خطیب کلا
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور