حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نما مدرن چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا مجلل چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش