خرید ویلا در چمستان-جوربند

خرید ویلا دوبلکس در جوربند

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان-جوربند
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان-جوربند
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان-جوربند
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا در شمال جوربند

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان-جوربند
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتکوهستانی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا چمستان جنگلی جوربند

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان-جوربند
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور