خرید ویلا در چمستان جاده دریا

ویلا باغ 800 متری در منطقه برند جاده دریا

 • متــــراژ800 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس شمال

 • متــــراژ۲۸۵ متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا۲۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
40,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال نیم پیولت شهرکی

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا چمستان مدرن نماشیشه

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ160 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا70 متر
 • موقعیتجنگلی
260,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ190 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اوکازیون

 • متــــراژ160 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا در شمال چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ130 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرچمستان جاده دریا
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور