خرید ویلا در چمستان جاده آپادانا

فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا سنددار در نیم‌پیلوت جنگلی

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نور

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا۱۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
19,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا مدرن چمستان

 • متــــراژ۳۲۰ متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال جاده جنگلی

 • متــــراژ310 متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا نما مدرن چمستان

 • متــــراژ195 متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا305 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور