خرید ویلا در چمستان به جاده ايزدخورده

فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان به جاده ايزدخورده
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا در نور

 • متــــراژ370 متر
 • شهرچمستان به جاده ايزدخورده
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا نما سنگ چمستان

 • متــــراژ140 متر
 • شهرچمستان به جاده ايزدخورده
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
210,000,000 تومان /
تماس با مشاور