حدود قیمت: از به

خرید و فروش
210,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما سنگ چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش