خرید ویلا در چمستان به آمل ورازده

ویلا فلت جاده چمستان

 • متــــراژ245 متر
 • شهرچمستان به آمل ورازده
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ جنگلی در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان به آمل ورازده
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا جنگلی در نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان به آمل ورازده
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ190 متر
 • شهرچمستان به آمل ورازده
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
120,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ140 متر
 • شهرچمستان به آمل ورازده
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
245,000,000 تومان /
تماس با مشاور