خرید ویلا در چمستان آهودشت

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن آپادانا

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی در آهودشت

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس اقساطی در آهودشت

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی در آهودشت ارزان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا باغ

 • متــــراژ۴۳۰ متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا۱۸۵ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا سه خواب شهرکی در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای نیم پیلوت در شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ210 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال جنگلی کلاسیک

 • متــــراژ430 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
1,750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس در شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
360,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ۳۸۰ متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا۲۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا در مازندران

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
720,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا جنگلی چمستان

 • متــــراژ90 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
110,000,000 تومان / اقساطی
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ95 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیت
195,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ130 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیت
220,000,000 تومان /
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ140 متر
 • شهرچمستان آهودشت
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور