مقایسه املاک

28,000,000,000تومان/کامل

متر مربع: 5000

ویلا

9 ماه پیش

خرید ویلا

چالوس، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 5000

ویلا

مهندس بردیا

10 ماه پیش

28,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 5000

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

2 سال پیش

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش