حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چالوس، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چالوس، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش