مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

1 سال پیش

200,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

2 سال پیش

250,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش