حدود قیمت: از به

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

7 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

8 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

8 ماه پیش