خرید ویلا در نور چمستان سعادت اباد

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن سعادت آباد

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس مدرن استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاتریبلکس استخرداردرمنطقه چمستان

 • متــــراژ420 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا چمستان شمال تا 200 میلیون

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا چمستان

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
700 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان سنددار

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ زیر قیمت در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای شمال استخردار قطعه یک جنگل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ شهرکی سند شش دانگ

 • متــــراژ650 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای جنگلی مدرن با روف گاردن

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا کاخ نما اروپایی جنگلی در شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا کاخ تریبلکس استخردار در شمال

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال تریبلکس در سعادت اباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ استخردار در شمال با چشم انداز بی‌نظیر

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا کاخ تریبلکس استخردار سوپرلوکس

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای مدرن استخردار جنگلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای سند دار مبله در سعادت آباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ مرکبات نما مدرن

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
3,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
365,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور چمستان سعادت اباد
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور