حدود قیمت: از به

خرید و فروش
365,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

7 ماه پیش

365,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

7 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش