خرید ویلا در نور چمستان جنگلی

ویلا در شهرک دنج نزدیک دریاچه ماهان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس سعادت آباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا استخردار نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نما مدرن استخردار جنگلی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس ارزان قیمت

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
470,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخردار شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال نیم پیولت

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ290 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
930,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا ارزان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا در نور جنگلی

 • متــــراژ170 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور

فروش ویلا در شمال ارزان قیمت

 • متــــراژ230 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان ارزان

 • متــــراژ185 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / اقساطی
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
320,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

 • متــــراژ265 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
220,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ145 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
150,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
320,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ90 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
230,000,000 تومان / قیمت کل
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ110 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
120,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ180 متر
 • شهرنور چمستان جنگلی
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
125,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور