حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

بهداد

24 ساعت پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

24 ساعت پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

بهداد

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
230,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

230,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
125,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

125,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش