حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی ارزان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

دوبلکس چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش