خرید ویلا در نور و نوشهر

کاخ ویلا شمال ساحلی

 • متــــراژ2700 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا1500 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس مدرن در نوشهر

 • متــــراژ۳۲۳ متر
 • شهرنور و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور و نوشهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور و نوشهر
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
2,750,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا ساحلی شهر نور

 • متــــراژ242 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا216 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس جنگلی استخردار

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور و نوشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور _ چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلاباغ در رویان

 • متــــراژ1300 متر
 • شهرنور و نوشهر
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
تماس با مشاور